Sr.No. Designation Name
01 Medical Superintendant Dr. Sunil B.Banne
02 Sr. Medical Officer Dr. Vidya Patil 
03 Medical Officer

Dr. Krishna Vaydande

Dr. Sanjivni Kengar

04 R. M.O. Dr. Khushali vyaas
Dr. Supriya Korvi
05 Surgeon (G.S.) Dr.Anilkumar Kabade
06 Anesthetist Dr. Pramod Khade
07 Obstetrician /GY Dr.Shanta Patil
08 Radiologist Dr.Amar Kumbhar
09 Pathologist/Biochemist Dr. Nilam Birnale
10 House Physician Dr. Sayli Lengre
Dr. Digvijay Patil
Dr. Pranoti Patil
Dr.Hina Shekh
Dr. Mansi Mulik
Dr. Anuradha Rede
Dr. Swaliya Gavandi
11 Dispenser Mrs.Nutan Karande
Mrs.Meghana Pawar
12 Lab. Tec. Mrs. Rohini Patil
13 X-ray Tec./Radio. Mr. Shashikant Dhumal
14 Dresser Mr.Ajit Sawant
15 X-ray /Attendant Mr. Ganesh Patil
16 Physician Dr.Annasaheb B. HoskalleDr.Prasad B. Mane
17 Nursing Staff In-Charge Mrs. Priyanka Sonawane
18 Nursing Staff Mrs. Kanchan Sawant
Mrs. Vishali Kamble
Miss. Anjali Pawar
Miss. Suhani Saroj
Miss. Priti Saroj
Mrs. Rajakka Waghmare
Miss. Sundari Saroj
19 Ward Boys/Ayas Mrs. Pramila Powar
SMt. Kamal Bhishtane
Mrs. Sushila Powar
Smt. Ruksana Gavandi
Mrs. Rani Mane
Mrs. Laxmi Munje
20 Store Keeper Mr. Prasad R. Athave
21 Registration Clerk Mrs. Radhika Pawar
22
23 Yoga Expert Dr.Sanjiwani Hawaldar
24 Naturopathy & Yoga Expert Dr.Amish Mane
25 Physiotherapist Dr.Aniket Limaye
26 Dietician Mrs.Monica Rane
27 Clerk Mr.Niranjan Jadhav
28 Account Clerk Mr.Subhash Kamble
29 Lab Attendent Mrs.Rohini Sutar (Patil)
30 Darkroom Attendent Mr.Rajgonda Patil
31 Driver Mr.Dilip Shinde
32 P.R.O. Mr.Pravinkumar Kudhale
33 Yoga Attendant Miss. Shobha Appaso Patil
34 Hospital Reception Mrs.Vidhyashri Magdum
35 Gardner Mr.Umesh koli
36 Sanitation Staff Mrs.Megha Mehtar
37 Sweeper Smt. Maktumbi Nadaf
Mrs.Shakuntala Druve
Mrs.Sangita Nalwade
Mrs.Hirabai Kudale
38 Opthalmologist Dr. Supriya Gandhi